Visie
Ondersteuning personen met een beperking

 • Belangrijke evolutie de voorbije jaren
 • Grote uitdagingen voor de komende jaren
 • Burgerschapsmodel en kwaliteit van bestaan = basis verdere uitbouw van het Vlaams beleid t.a.v. personen met een beperking
Nieuw ondersteuningsbeleid

 • Principes: zorggarantie, vraaggestuurde zorg, inclusieve zorg
 • Doel: mogelijkheden optimaliseren van personen met een beperking
 • Gevolg: kwaliteitsvol leven, meer zelfbeschikking, autonomie, zelfontplooiing, betere participatie in de samenleving
Vraag aan de welzijnsorganisaties

 • Andere en vernieuwende zorgverlening
 • Vraaggestuurd werken
 • Bruggen slaan met andere welzijnssectorern
 • Stimuleren van netwerking en samenwerking tussen voorzieningen
Onze opdracht als organisatie

 • Een open organisatie zijn die verbindingen maakt en samenwerkt met externe diensten
 • Structurele samenwerkingsverbanden uitbouwen
 • Expertise delen, openstaan voor nieuwe kennis en inzichten, ‘best practices’ mee helpen verspreiden
 • Visie met betrekking tot kwaliteit van bestaan verder doortrekken en nog meer in realiteit omzetten
Om te beantwoorden aan de zorgvraag

 • Grensverleggend werken
 • Een uiterst flexibel en heel divers aanbod en dienstverleningspakket creëren
 • Nieuwe initiatieven ontwikkelen en zorgzaam de nodige middelen hiervoor aanwenden
Gespecialiseerde(units)

 • Om nog meer vraaggestuurd en persoonsgericht te kunnen werken
 • Om een inclusieve dagbesteding en een ruim, divers en gespecialiseerd aanbod te kunnen bieden
 • Om beter te kunnen inspelen op diverse vragen
 • Om nog meer kwaliteit te kunnen bieden
 • Om als organisatie het verschil te maken met andere organisaties