FAM
Wat is FAM?

Nieuw project van het VAPH vanaf 1/1/2014
Doel: meer zorg op maat van de volwassene aan te bieden. Dwz.: persoon met een handicap krijgt meer mogelijkheden om binnen een voorziening,vlotter over te schakelen, tussen ondersteuning:

 • thuis (ambulant en mobiel)
 • overdag (semi-residentieel)
 • ’s nachts (residentieel)
Gevolgen:
 • enkel de nodige ondersteuning wordt geboden én er kunnen meer mensen met dezelfde middelen geholpen worden.
 • Persoon met handicap zal zelf kunnen kiezen welke ondersteuning hij wenst en wanneer

3 begeleidingsovereenkomsten

 • FAM middenfrequente woonondersteuning:
  • Ambulante en mobiele begeleiding met een max. van 75 contacten/jaar
  • Niet-begeleid werken
  • Kortdurende dagbesteding of woonondersteuning: max. 70 dagen/jaar
  • (PEC) : min.Begeleid(wonen)
  • (CRZ - vraag) : min.Begeleid(wonen)
 • FAM dagbestedingsondersteuning:
  • Ambulante en mobiele begeleiding met een max. van 75 contacten/ jaar
  • Dagbestedingsondersteuning: dagcentrum of begeleid werken
  • Kortdurende woonondersteuning: max. 70 dagen/jaar
  • PEC: min. Dagcentrum/begeleid werken
  • CRZ-vraag: min. Dagcentrum/begeleid werken
 • FAM intensieve woonondersteuning:
  • Ambulante en mobiele begeleiding, zonder max. aantal begeleidingen
  • Dagbestedingsondersteuning
  • Woonondersteuning: inclusief of residentieel
  • PEC: min. Beschermd wonen/tehuis werkenden
  • CRZ-vraag: min. Beschermd wonen/tehuis werkenden
⇒ Procedure met melden open plaats: duidelijk profiel en vraaggestuurd

FAM kortdurende ondersteuning

 • Binnen FAM dagbestedingsondersteuning/ intensieve woonondersteuning
 • Max. 70 dagen
⇒ Geen procedure zorgregie

Hoe?

Regels van de Centrale Registratie Zorgvraag zijn van toepassing