Activiteiten
Activiteiten

Activiteiten

Heroriëntering van klassieke dagcentra naar unitwerking om aan alle noden/vragen tegemoet te komen in een aangepaste vorm per niveau.

Klassieke situatie van de 3 dagcentra

 • dagcentrum dat men frequenteert = gelinkt aan de woonplaats (regio)
 • 3 niveaugroepen binnen de populatie waarbij de kernbegrippen ‘Arbeid’, Vorming’ en ‘Zorg’ door elkaar lopen over de niveaugroepen heen
  • Naar Unitwerking  ⇒  Noodzakelijke investeringen NIET gesubsidieerd

   ARBEID

   • Atelier voedselverwerking
   • Atelier semi-industrieel werk
   • Houtatelier
   • Faciliteiten voorzien voor begeleid werk
   • Faciliteiten voorzien voor enclaves
   • ...

   VORMING

   • Computerklas
   • EIM trainingslokaal
   • Lokaal voor kennisoverdracht (cirkels – SMOG – eventueel Feuerstein)

   ZORG / WELLNESS

   • Lokalen voor snoezel/welness
   • Houten vloer voor Sherborne
   • Belevingspark (en bij uitbreiding) – tuin
   • Aangepaste badkamer en sanitair
   Activiteiten
   UNIT VORMING= academie voor leren en ontwikkelen om onze cliënten mondiger, weerbaarder en breed inzetbaar te maken zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

   Vormingspakketten:

   • Gezonde voeding/gezonde levensstijl
   • Interpersoonlijke vaardigheden
   • Relatie en seksualiteit
   • Begeleiden/ondersteunen van relaties
   • Vergadertechnieken
   • Werken op computer met aangepaste software en bedieningsmogelijkheden
   • ...

   UNIT ZORG= gespecialiseerd in wellness en basale activiteiten voor cliënten met een zware zorgvraag, ouderen en cliënten met bijkomende psychische problemen. De focus ligt op zorg en zich welbevinden.

   Wellnessaanbod

   • Snoezelen in een sfeervolle ruimte
   • Tot rust komen in een belevingstuin
   • Bewegingssessie (Sherborne), klankschaalsessies en massages
   Activiteiten
   WONEN

   Op termijn beogen wij woonvormen aangepast aan de 3 niveaugroepen van onze populatie.

   • 45 mini-appartementen voor personen die een grotere zelfstandigheid aankunnen + 3 voor begeleiding, administratie, reserve-en ziekenkamer
   • 2 centra van 15 personen elk (nu al in gebruik in Ternat en Ruisbroek) eventueel uit te breiden met 1 home voor 15 personen
   • Minidorp van 5 met elkaar in verbinding staande dubbelwoonsten en centraal gelegen gemeenschappelijke diensten, huisvesting biedend aan +/- 40 zwaar en ernstig zorgbehoevenden

   Deze projecten, alsook de mogelijke vormen van financiering, zullen verder bestudeerd en uitgewerkt worden. Om partners, banken en overheid te kunnen overtuigen zullen wij – ongeacht de gekozen formule - beginkapitaal moeten voorleggen.